Creador de mascotes del palau de Disney

Fes la teva versió d'un adorable gatet.