Elisa op die catwalk

Elisa maak gereed vir die groot aand op die looppaadjie.