Die Nes

Jy moet die voëls help om na die nes te kom. Raak die elemente so min as moontlik aan.