Trò chơi cổ điển

Đặc biệt cho hoài cổ. Bạn có biết những trò chơi video đầu tiên là như thế nào không?