เกมทำอาหาร

เพื่อเรียนรู้การทำอาหารและบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในวิธีที่ง่ายและสนุกโดยไม่ทำลายจานสกปรกหรือไหม้

เทพธิดา ห้อง ครัว

เทพธิดา ห้อง ครัว

ไอศกรีมอัตโนมัติ

ไอศกรีมอัตโนมัติ

ร้านพีสสะ โรงอาหาร

ร้านพีสสะ โรงอาหาร