بازی های آشپزی

برای یادگیری طبخ و سرو انواع غذاها و نوشیدنی ها به روشی آسان و سرگرم کننده ، بدون شکستن بشقاب ، کثیف شدن یا سوختن.

آشپزی پری

آشپزی پری

بستنی اتوماتیک

بستنی اتوماتیک

پیتزا فروشی کافه تریا

پیتزا فروشی کافه تریا